"ת"א הייתה מרכז הליברליות עוד טרם עידן חולדאי"
אראל סג"ל