"השמאל בארץ אבוד, ואני לא רואה איך הוא מתרומם"
אראל סג"ל