"יצחק היה בטוח בארץ הזו - לא דמיין שיפגעו בו"
בן כספית ואריה אלדד