"זו מעמסה גדולה להיות היחיד שצילם את הרצח"
תחשבו טוב