אביה של הנרצחת: בגלל ביבי הצטרפתי למשפחת השכול
גיא פלג