"אני רוצה שהמחבל שרצח את בני ימות בשטח, ולא יילך לכלא"
ניסים משעל