"ממליצים לציבור - הימנעו משמועות"
רון קופמן וינון מגל