"אנחנו בפתחו של סבב מהלומות של כמה ימים"
אילה חסון