גולדשטיין ונוסבאום, נוסבאום וגולדשטיין
מועדון ארוחת הבוקר