"הולכים לבחירות - צריך רק לסכם את המועד"
ניסים משעל