"זהו השפל הבטחוני הגדול ביותר מאז מלחמת יום כיפור"
ניסים משעל