"נכנענו לכל דרישות חמאס. אנחנו נראים כמי שהובסו"
ניסים משעל