"אנחנו בסוף ההתפרצות, המחלה במגמת דעיכה"
אילה חסון