"המדיניות הכלכלית שלנו מבוססת על גירעון גדול מדי"
איפה הכסף