"יש פה אירוע עם פוטנציאל לנזק ברחבי המזה"ת"
בן כספית ואריה אלדד