תיק 4000: "עסקת שוחד עם הר ראיות ועדויות"
ניסים משעל