"כשהתנהגו באופן לא ראוי, קמתי והלכתי ולא התבכיינתי"
אראל סג"ל