המבצע להצלת נתניהו? לא היה ולא נברא
ינון מגל ובן כספית