"נתניהו אומר שמתנפלים על רעייתו - ועושה את אותו הדבר"
הקבינט