"הממשלה מכרה לנו שאיראן היא הבעיה - זו טעות אסטרטגית"
הקבינט