"התנועה הציונית עשתה פשעים של טיהור אתני"
אילה חסון