"בית שיש בו רקטה הוא מטרה צבאית לגיטימית"
ינון מגל ובן כספית