"ראיתי את כל עמל חיי אצלם בתוך שק"
גלעד שלמור ודורון הרמן