"התסכול הרוסי עלול להוביל לצעדים נוקשים יותר כלפינו"
ניסים משעל