"הבית היהודי לא היה מספיק יהודי בהנהגת בנט"
ינון מגל ובן כספית