08:50 בבוקר. אתם ערים - ראש הממשלה לא
מועדון ארוחת הבוקר