"ארנס לא היה זוכה למקום ריאלי בליכוד של היום"
אראל סג"ל