"לחוקרים יש מנדט לנהל את חקירתם לפי הבנתם"
אילה חסון