"נולדה לנו מפלגת קדימה חדשה, ששמה חוסן לישראל"
אילה חסון