"נתניהו חייב להיות מסולק מיד כי הוא מבצע עבירות פליליות חמורות"
ניסים משעל