"בני גנץ לא קורץ מהחומר המתאים להיות רה"מ"
ניסים משעל