"להציג לציבור חצי תמונה זו פגיעה בדמוקרטיה"
אילה חסון