כבל מתוח: "ידעתי שאני עלול לשלם את המחיר"
ינון מגל ובן כספית