תיק ורדית בקרקונט: "פריצת דרך בתחום הפורנזי"
הקבינט