"אם היא כזאת מוסרית, שתיקח את עצמה ותעוף מפה"
מועדון ארוחת הבוקר