האם לגיטימי שמגישת חדשות תביע דעה בשידור?
ינון מגל ובן כספית