"לא שמענו עמדות ברורות בנושאים השנויים במחלוקת"
בן כספית ואריה אלדד