"צריך להחליף את נתניהו, אבל לא ככה"
ינון מגל ובן כספית