"החלטה שקשה לקבל אותה ושקשה להצדיק אותה"
אילה חסון