"סגל תקע לימין - ואתם הולכים ישר לנאצים ולהיטלר?"
אראל סג"ל