"מי עושה ילד עם בן אל בלי הסכם ממון?" 
מועדון ארוחת הבוקר