"רק אני יכול למשוך את נתניהו חזק ימינה"
ינון מגל ובן כספית