"הכדורגל סיבך אותו? הוא סיבך את הכדורגל"
בן כספית ואריה אלדד