"המערכת של לפיד וגנץ משדרת לחץ"
ינון מגל ובן כספית