הריאיונות מטיבים עם גנץ או מרעים איתו?
ינון מגל ובן כספית