"עם הבדיחה הזאת קנה אלירז את מקומו בגיהנום"
מועדון ארוחת הבוקר