"פעלנו בסג'עיה יום אחד מאוחר מדי"
ינון מגל ובן כספית