"אנחנו רוצים שלטון נקי כפיים או את הטרלול של ממשלת נתניהו?"
הקבינט