"60 פרקליטים עשו מעשים שלא ייעשו שגובלים בפלילים"
אראל סג"ל