"אני משוכנע שנתניהו יעשה הכל כדי למנוע את העמדתו לדין"
ניסים משעל